masnoće

Masnoće su prehrambeni artikli koji su najveći nosioci energije i kao takvi najvažniji u ishrani za snabdijevanje organizma energijom. Pored toga masnoće poboljšavaju jelu ukus i nezaobilazan su faktor u ljudskoj ishrani. Takođe masnoće su prirodni izvor vitamina A, D i E. Masnoće pripadaju grupi organskih spojeva koje nazivamo lipidi. Lipidi su važni jer učestvuju u izgradnji ćelijske membrane, a imaju funkciju da ograniče protok vode kroz membranu ćelije.

U hemijskom smislu masnoće su spojevi glicerina i masnih kiselina. Masne kiseline koje se sadrže u masnoći mogu biti zasićene ili nezasićene. U principu masnoće koje su na sobnoj temperaturi u čvrstom stanju sadrže zasićene masne kiseline dok masnoće koje su u tečnom stanju sadrže nezasićene masne kiseline.

Po porijeklu masnoće mogu biti životinjskog ili biljnog porijekla.  Masnoće životinjskog porijekla su bogate zasićenim masnim kiselinama dok masnoće biljnog porijekla više sadrže nezasićene masne kiseline.

Zasićene masnoće u pretjeranoj upotrebi izazivaju u organizmu povećanje holesterola u krvi što dovodi do srčanih smetnji i začepljenja krvnih sudova. Zbog toga je preporučljivo u ishrani u većoj mjeri koristiti masnoće biljnog porijekla koje nivo holesterola u krvi mogu i smanjiti.

Advertisements

Objavljeno 28/01/2010 od clanjak

%d bloggers like this: